Pacientský hub

Projekt Pacientský hub rozvíjí a podporuje pacientské organizace, pacienty, ale také širokou veřejnost, kterým není zdraví lhostejné. Ministerstvo zdravotnictví ČR spustí dne 18. listopadu 2020 projekt Pacientský hub, na který získalo grant z Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014–2021 z programu Zdraví. Pacientský hub se vám představí již brzy. Cílem tohoto projektu je rozvíjet a podporovat pacientské organizace, pacienty, ale také širokou veřejnost, kterým není zdraví lhostejné. Pro ně vznikl nejen unikátní bezbariérový a multifunkční prostor v pražských Vršovicích, ale současně i webový portál. V Pacientském hubu se budou pořádat nejrůznější vzdělávací i kulturní akce: od přednášek, seminářů, workshopů přes konference, webináře až po výstavy, besedy a promítání filmů se zdravotnickou tematikou. Všechny aktivity je možné realizovat ve fyzickém prostoru, ale také virtuálně v rámci streamingu. Hub zároveň poskytne pacientským organizacím a pacientům pracovní a komunitní zázemí, kde se mohou věnovat záležitostem k chodu své organizace, potkávat se osobně nebo online s odborníky, ostatními pacientskými organizacemi a pacienty, společně s nimi diskutovat, předávat si zkušenosti, sdílet dobrou praxi a mnohé další.

www.pacientskyhub.cz