Pacientská organizace

ASOCIACE PROTETICKÝCH PACIENTŮ z.s. je zapsána do seznamu pacientských organizací podle ustanovení § 113f odst. 3 zákona o zdravotních službách.

Pacientské organizace jsou častou formou neziskové organizace, jež působí na dostupné úrovni pro všechny potřebné.

Hlavním posláním a cílem pacientských organizací je informovat své členy o jejich onemocnění a pomoci jim překonat prvotní strach a naučit se s daným onemocněním sžít. Pomáhají ale také rodinným příslušníkům a dalším blízkým osobám pochopit, jak se vyrovnat s onemocněním svých blízkých, podpořit je a pečovat o ně. Podstatnou oblastí působení pacientských organizací je též sociální podpora a pomoc v orientaci v systému sociální péče. Veškeré služby, které pacientské organizace poskytují svým členům, jsou bezúplatné.

I přesto, že členové pacientských organizací většinou nemají odborné vědomosti týkající se daného onemocnění, představují pacientské organizace ideální místo pro sdílení a výměnu cenných zkušeností a rad. Správně vedená pacientská organizace spolupracuje s odbornými společnostmi, lékaři i středním zdravotnickým personálem, s nimiž se pravidelně schází s cílem výměny zkušeností. To je pak přínosem i pro odborníky, kteří se mohou v uvolněné atmosféře dozvědět i ty problémy, které jim pacienti v daný moment nemohou nebo nechtějí sdělit.

Jako konečný, ale ne méně významný, přínos pacientských organizací, bychom rádi uvedli úzkou spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR. V rámci této spolupráce mají pacientské organizace možnost tlumočit problémy svých členů skrze Pacientskou radu ministra zdravotnictví, která se podílí na přípravě materiálů ministerstvem, např. je připomínkuje.

V České republice v současné době existují pacientské organizace pro většinu chronických onemocnění, dále též pro vzácná onemocnění. Jejich vyhledávání je nejsnadnější prostřednictvím databáze pacientských organizací na Portálu pro pacienty a pacientské organizace, který spravuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. V případě, že Vás některá organizace zaujme, neváhejte ji kontaktovat a domluvit si osobní schůzku v jejích prostorách, nebo se třeba nejprve zúčastnit některé její akce.