Novela zákona č. 48/1997 Sb. – SCHVÁLENA

Vážení členové, partneři,

dne 14.9.2021 došlo ke schválení novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, Poslaneckou sněmovnou (sněmovní tisk č. 992). Až na výjimky nabude novela účinnosti dne 1. 1. 2022. Ministerstvo zdravotnictví se nyní bude zabývat implementací této novely.

Historicky poprvé je zakotveno zapojení pacientů a odborných společností do rozhodovacího procesu o stanovení úhrady pro léčiva na vzácná onemocnění. Aby se pacienti mohli zapojovat, bude přímo v zákoně zakotvena definice pacientské organizace, která bude účastníkem tohoto řízení.

Novela rovněž upravuje úhrady zdravotnických prostředků a ortodontických výkonů a stomatologických a ortodontických výrobků.

Cena Křesadlo – výsledky

Cenu Křesadlo za rok 2020 v bývalém Východočeském kraji získávají:

 • Vendula Potměšilová
 • Mgr. Ing. Radek Sekera, LL.M
 • Zdeňka Andrysová
 • Věra Gajdůšková
 • Tereza Husáková

Ceny se budou předávat na slavnostním ceremoniálu v Hradci Králové dne 26.5.2021 od 17-ti hodin.

Dálniční známky 2021

Vozidla registrovaná v ČR osvobozená automaticky

 • Vozidla na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon (hodnota emisí CO2 do 50 g/km), pokud má vozidlo přidělenou speciální SPZ (začíná písmeny EL).
 • Vozidla přepravující držitele českého průkazu ZTP nebo ZTP/P. V případě silniční kontroly musí být držitel průkazů ZTP nebo ZTP/P ve vozidle přítomen, jinak se na vozidlo osvobození nevztahuje. Při silniční kontrole bude stačit předložit příslušný průkaz. Pro občany s průkazy vydanými mimo Českou republiku platí povinnost uhradit elektronickou dálniční známku.
 • Vozidla sloužící k přepravě nezaopatřených dětí, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou. V případě silniční kontroly stačí předložit lékařskou zprávu nebo jiné osvědčení od lékařského zařízení.
 • Historická vozidla s přidělenou zvláštní registrační značkou a průkazem historického vozidla.

Vozidla registrovaná v ČR osvobozená po podání oznámení

   • Vozidla na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon (hodnota emisí CO2 do 50 g/km) bez speciální SPZ.
   • Vozidla provozovaná domovy pro osoby se zdravotním postižením, pokud slouží k přepravě těchto osob.

Vozidla registrovaná v zahraničí osvobozená po podání oznámení

   • Vozidla na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon (hodnota emisí CO2 do 50 g/km).
 
 

Dezinfekční brána

NOVINKA! Na pomoc v boji proti koronaviru
Vzhledem k současné situaci jsme si uvědomili hodnotu lidského zdraví a důležitost preventivních hygienických opatření ale nejen k aktuální situaci, ale především z dlouhodobého hlediska a prevenci. Přinášíme inovativní řešení určené na bezkontaktní dezinfekci lidí.
Dezinfikujte své: Zákazníky
Návštěvníky
Zaměstnance
Pacienty
Dezinfekční brána je zastřešená, takže jsou minimalizovány okolní vlivy (vítr, déšť)
Hlavní charakteristiky
Rychlá a bezkontaktní dezinfekce
automatizované řešení
Prevence před viry a bakteriemi
Vyrobená z nerezové ocele
Jednoduchá instalace připojení na el. Sítě na 220V
Optimální dávkování dezinfekce
Hodinová kapacita až 900 osob/hodinu
Hlášení stavu dezinfekční kapaliny
4-6x trysek dle požadavku
Nádrž dle provozu a požadavku
(10L,25L,+)
Spotřeba dle provozu cca 5080ml/na trysku za jednu min. provozu (dle počtu a osazení trysek)
1L dezinfekce na cca 200osob
Bezdotykový senzor
Trysky na aplikaci dezinfekce
Led osvětlení

Pacientský hub

Projekt Pacientský hub rozvíjí a podporuje pacientské organizace, pacienty, ale také širokou veřejnost, kterým není zdraví lhostejné. Ministerstvo zdravotnictví ČR spustí dne 18. listopadu 2020 projekt Pacientský hub, na který získalo grant z Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014–2021 z programu Zdraví. Pacientský hub se vám představí již brzy. Cílem tohoto projektu je rozvíjet a podporovat pacientské organizace, pacienty, ale také širokou veřejnost, kterým není zdraví lhostejné. Pro ně vznikl nejen unikátní bezbariérový a multifunkční prostor v pražských Vršovicích, ale současně i webový portál. V Pacientském hubu se budou pořádat nejrůznější vzdělávací i kulturní akce: od přednášek, seminářů, workshopů přes konference, webináře až po výstavy, besedy a promítání filmů se zdravotnickou tematikou. Všechny aktivity je možné realizovat ve fyzickém prostoru, ale také virtuálně v rámci streamingu. Hub zároveň poskytne pacientským organizacím a pacientům pracovní a komunitní zázemí, kde se mohou věnovat záležitostem k chodu své organizace, potkávat se osobně nebo online s odborníky, ostatními pacientskými organizacemi a pacienty, společně s nimi diskutovat, předávat si zkušenosti, sdílet dobrou praxi a mnohé další.

www.pacientskyhub.cz