GHC GENETICS

GHC geneticsGHC GENETICS, s.r.o.
V Holešovičkách 1156/29
Praha 8
IČ: 28188535

tel.: +420 800 390 390
tel.: +420 234 280 280
fax: +420 234 280 000

GHC GENETICS – Prevence je základ pevného zdraví

Společnost GHC GENETICS, s.r.o. se specializuje a je akreditována k provádění molekulárně-genetických vyšetření zaměřených na diagnostiku a prevenci častých civilizačních onemocnění. Preventivní genetická vyšetření poskytovaná jsou určena pro všechny, kteří si váží svého zdraví a prevence pro ně není jen prázdným pojmem. Odborníci GHC GENETICS poskytují k výsledkům analýz DNA konzultaci s doporučením cíleného preventivního či léčebného programu, individuálně dle závěrů genetických testů.