PRAGOMEDICA VELETRH 2024 – přeloženo na rok 2026

VELETRH PRAGOMEDICA SE USKUTEČNÍ V ROCE 2026 !!!

Dovolujeme si Vás informovat o důležité změně týkající se konání veletrhu PRAGOMEDICA. Na základě podrobného průzkumu mezi našimi vystavovateli a partnery jsme se v ABF, a.s. rozhodli posunout termín konání veletrhu z letošního září na rok 2026.

Nejbližší termín veletrhu PRAGOMEDICA se tedy uskuteční ve dnech 24. – 26. září 2026.

Rozhodnutí posunout termín na rok 2026 nebylo učiněno lehce, ale pevně věříme, že je v nejlepším zájmu všech zúčastněných stran. Tento posun nám poskytuje dostatečný čas k redefinování nových cílů a strategií v návaznosti na dynamický vývoj trhu. Zároveň nám umožňuje zajistit, že veletrh PRAGOMEDICA bude v roce 2026 ještě úspěšnější a přínosnější pro všechny zúčastněné.

Věříme, že s delším časovým horizontem budeme schopni lépe reagovat na aktuální potřeby trhu, přinést více inovací a zajistit ještě kvalitnější program a účast vystavovatelů. Naším cílem je, aby veletrh PRAGOMEDICA v roce 2026 přinesl maximální hodnotu jak pro vystavovatele, tak pro návštěvníky.

Děkujeme Vám za Vaši trpělivost a pochopení.

Těšíme se na Vaši účast v roce 2026 a jsme přesvědčeni, že společně dosáhneme skvělých výsledků.

Dovolte nám, pozvat Vás na 37. ročník veletrhu PRAGOMEDICA, který se uskuteční 26. – 28. 9. 2024 nově v areálu PVA EXPO Letňany.

***** Přihlášky našich partnerů realizované přes ASOCIACI PROTETICKÝCH PACIENTŮ z.s. (APP) mají slevu 10% na výstavní plochu *****

Mezinárodní zdravotnický veletrh PRAGOMEDICA po desetileté pauze oživí v roce 2024 pražské výstavní haly. Již 37. ročník kontraktačně – prodejní akce se premiérově uskuteční na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech, kde představí svou modernější a rozsáhlejší tvář. Nejvýznamnější událost nejrůznějších zdravotnických oborů proběhne na konci září roku 2024.

Unikátní veletržní akce zdravotnického odvětví se po desetileté přestávce znovu uskuteční na veletržní půdě české metropole. Veletrh PRAGOMEDICA, který tradičně vynikal komplexní nabídkou i velikostí, získá nejen modernější podobu, ale ještě větší prostor díky svému konání v PVA EXPO PRAHA.

Tak jako původní, i nová podoba veletrhu PRAGOMEDICA bude prezentovat aktuální vývojové trendy v oboru zdravotnické a laboratorní techniky i vybavení zdravotnických provozů od významných značek z tuzemska i zahraničí. Během jeho konání bude probíhat odborný doprovodný program, který návštěvníkům nabídne zajímavé konference, semináře či workshopy pod taktovkou významných osobností jednotlivých oborů.

Několik fotografií z Pragomedica Forum 2023: