O SPOLKU

Co děláme

Věnujeme se především legislativním procesům v oblasti úhrad zdravotní péče pro naše pacienty, tak aby byla péče dostupná pro každého. Věnujeme se preventivní činnosti, aby pacienti nemuseli zajít tak daleko, aby se dostali až na naše stránky. Pomáháme našim pacientům s administrativní činností spojenou se žádostmi o jakékoliv příspěvky. Pomáháme pacientům s výběrem vhodných pomůcek a vhodných výrobců.

Statutární orgán

Statutárním orgánem je předseda. Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze. Členská schůze si volí výbor, která ze svého středu volí předsedu, místopředsedu, tajemníka a pokladníka.

Organizační struktura

Mezi členskými schůzemi řídí organizaci zvolený výbor spolku.

Financování

Spolek si financování zajišťuje především z darů místních podniků. Účetní závěrka a zdroje financování jsou uvedeny ve Výroční zprávě.

Příspěvek 400,- Kč pro spolek APP jednoduše přes platební QR