Tisková zpráva NRZP !!!

NEZÁKONNÝ POSTUP ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN PROTI OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR touto svojí tiskovou konferencí poukazuje na hrubé poškozování práv osob se zdravotním postižením (OZP) ze strany zdravotních pojišťoven a apeluje na vládu, aby novelizovala zákon o veřejném zdravotním pojištění a zákon o zdravotnických prostředcích.
Zdravotní pojišťovny poškozují práva OZP především v těchto oblastech:

1. Zdravotní pojišťovny odmítají uhradit plně či částečně zdravotní prostředky těm OZP, kterým odborný lékař v předpisu uvede, že vedle zdravotních důvodů jim zdravotnický prostředek pomůže i v integraci do společnosti. Takový postup odmítáme. Většina zdravotnických prostředků má i integrační charakter a nelze od sebe tedy oddělit jejich zdravotní a sociální aspekt. Považujeme tedy toto jednání pojišťoven za účelové, protizákonné a poškozující práva OZP.

2. Zdravotní pojišťovny také porušují občanský zákoník tím, že osobám se zdravotním postižením odmítají po letech, kdy skončí užitná doba zdravotnického prostředku, na který si sami postižení přispěli, mnohdy i více jak 5Oti%, jim tento prostředek nechat. Podle občanského zákoníku by mělo v takovém případě dojít k vyrovnání spoluvlastnického podílu, což se v praxi neděje. NRZP ČR uzavřela s VZP ČR dohodu o narovnání u drahých zdravotnických prostředků, kterou pojišťovna jednostranně přestala dodržovat.

3. Zdravotní pojišťovny zavedly neúnosný nárůst byrokracie v procesu předepisování a schvalování úhrady zdravotnických prostředků. Nyní je daleko složitější a komplikovanější než byl a tím je velmi nepříznivým jak vůči předepisujícím lékařům, tak i žádajícím osobám se zdravotním postižením.

Zdravotní pojišťovny na oprávněnou kritiku OZP, NRZP ČR i odborných lékařských společností i jednotlivých lékařů nereagují buď vůbec, nebo až po urgencích a většinou je jejich odpověď buď vyhýbavá, bez snahy situaci vyřešit a handicapovaným pomoci, nebo rovnou zamítavá. Očekáváme, že v souvislosti s nedávným rozhodnutím Ústavního soudu, který uložil vládě připravit novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, bude zákonem upravena i oblast zdravotnických prostředků a nastaví tak zdravotním pojišťovnám jasné mantinely pro jejich přiznávání a distribuci.

v Praze dne 19. 7. 2017
Mgr. Václav Krása,
předseda NRZP ČR

Jako APP prosíme naše členy a pacienty, pokud mají osobní zkušenost s nevyhovujícím postupem zdravotních pojišťoven dle shora uvedených bodů 1,2,3, aby nám tento případ krátce popsali a zaslali na náš e-mail : protetickypacient@seznam.cz 

Děkujeme, jen konkrétní případy jsou pro pojišťovny pádným argumentem !!