APP

Vítejte na stránkách protetických a ortopedických pacientů.

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým, nepolitickým sdružením občanů, v němž se sdružili protetičtí a ortopedičtí pacienti, handicapovaní a jinak zdravotně postižení k aktivní činnosti na jejich ochranu a jejich podporu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti poskytování zdravotní péče a služeb zdravotně postiženým.