OČKOVÁNÍ COVID-19 – 4. posilující dávka

Očkování 2. posilovací dávkou je možné od pondělí 18. července. Očkovat se mohou osoby starší 18 let, a to nejdříve po 4 měsících od předchozí 1. posilující dávky očkování (pokud lékař nerozhodne jinak). Očkování 2. posilující dávkou je umožněno v tzv. walk-in očkovacích místech a u praktických lékařů. Kde je aktuálně možné se nechat očkovat 4. dávkou naleznete na ockoreport.uzis.cz.

Komu se čtvrtá dávka očkování doporučuje?

Očkování 2. posilující dávkou je prozatím doporučováno:

  • Pro osoby starší 60 let.
  • Pro osoby ve věku 18 – 59 let, které jsou zranitelné (pro jejich zhoršený zdravotní stav je to doporučeno).
  • Pro osoby ve věku 12 – 17 let se závažným imunodeficitem či imunosupresí, popř. dle rozhodnutí lékaře při přítomnosti jiného rizika závažného průběhu nemoci.

Očkování druhou posilující dávkou očkování proti nemoci covid-19 pro lidi nad 60 let a rizikové skupiny doporučila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Vakcinaci lidí nad 60 let, rizikových, zdravotníků nebo pracovníků v sociálních službách doporučila také Česká vakcinologická společnost (ČVS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně viz www.vakcinace.eu.

Kam na přeočkování a kdy?

Očkování 2. posilovací dávkou je možné od pondělí 18. července. Očkovat se mohou osoby starší 18 let, a to nejdříve po 4 měsících od předchozí 1. posilující dávky očkování (pokud lékař nerozhodne jinak).

Očkovat se mohou osoby starší 18 let, a to nejdříve po 4 měsících od předchozí 1. posilující dávky očkování (pokud lékař nerozhodne jinak). Očkování 2. posilující dávkou je umožněno v tzv. walk-in očkovacích místech a u praktických lékařů. Kde je aktuálně možné se nechat očkovat 4. dávkou naleznete na ockoreport.uzis.cz. Registrace k očkování do očkovacích center je možná od 15. 8. 2022 a probíhá prostřednictvím Centrálního rezervačního systému na registrace.mzcr.cz.

Jaké vakcíny se aplikují jako posilující dávka očkování?

Druhá posilující dávka se podává jako čtvrtá dávka po dokončeném základním a 1. posilujícím očkováním vakcínami Comirnaty (Pfizer), SpikeVax (Moderna) a Vaxzevria (Astra Zeneca) a jako třetí po aplikaci základního očkování vakcínou Janssen (Johnson&Johnson) a následné posilující dávky. Jako druhé posilující dávky se aplikují pouze vakcíny Comirnaty (Pfizer) a SpikeVax (Moderna). Druhé posilující dávky očkování budou u obou vakcín stejné jako u aplikace prvních posilujících dávek.

Kdy se mohu přeočkovat vakcínou Novavax?

Vakcínou Novavax není možné být přeočkován první ani druhou posilující dávkou. Jako posilující dávky očkování jsou aplikovány pouze vakcíny Comirnaty (Pfizer) a SpikeVax (Moderna).

Další informace k očkování druhou posilující dávkou (tzv. 4. dávkou očkování) budou postupně doplňovány, a to na základě informací zveřejněných Ministerstvem zdravotnictví ČR. V případě dotazů se můžete obracet na oficiální informační linku 1221.