Nominace na cenu Křesadlo 2019

Cena za dobrovolnickou činnost. Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

Nominovat své kandidáty na cenu Křesadlo za rok 2019 za region bývalého Východočeského kraje můžete prostřednictvím níže zveřejněného odkazu na formulář do 15.3.2020.

KDO MŮŽE CENU ZÍSKAT: • občan, který vykonává dobrovolnou činnost v regionu bývalého Východočeského kraje, tedy dobrovolník, který pomáhá neziskové organizaci, nebo nezávisle na organizaci pomáhá komunitě či obci.


KDO NAVRHUJE KANDIDÁTY CENY: Navrhovatelem může být právnická osoba, obvykle nezisková organizace, nebo občan.

Podmínkou udělení ceny je souhlas kandidáta ceny Křesadlo se zveřejněním jeho jména a důvodu, udělení ceny, včetně jeho podepsaného prohlášení: „Souhlasím s nominací a čestně prohlašuji, že údaje uvedené v nominaci jsou pravdivé a veškeré aktivity konám v souladu s právními předpisy (správním řádem) a legislativou.“ V případě jeho nesouhlasu s publicitou, či z jiných důvodů, dostane cenu další kandidát v pořadí.

https://www.survio.com/survey/d/B8A2K9D6B8J6Q5M2P