KONTAKTY

 

  • Asociace protetických pacientů z.s.
  • Šmeralova 369/22
  • 500 02 Hradec Králové
  • IČ : 01417592
  • e-mail : protetickypacient@seznam.cz
  • www. protetickypacient.cz
  • Bankovní spojení : Poštovní spořitelna Hradec Králové
  • Účet číslo : 258174577/0300
  • IBAN : CZ88 0300 0000 0002 5817 4577
  • BIC : CEKOCZPP