Archiv pro měsíc: Září 2019

Dostupnost a kvalita zdravotní péče

Reakce pacientských organizací na „Petici proti zhoršování dostupnosti a kvality zdravotní péče“ a požadavky „Krizového štábu proti kolapsu zdravotnictví“
Členové Pacientské rady ministra zdravotnictví pozorně sledují aktivity odborových svazů ve zdravotnictví (Lékařský odborový klub a Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR) a vnímají, že je nutné vést veřejnou diskusi o stavu zdravotnictví. Uvědomujeme si, že stav českého zdravotnictví není dlouhodobě v ideální finanční kondici a vyžaduje změny – ty by však měly být systematické a zajišťovat trvale udržitelný rozvoj. Podporujeme diskuzi o tom, jak zlepšit financování zdravotnictví, ale nesouhlasíme s požadavkem skokově rozpouštět rezervní fondy zdravotních pojišťoven. V době, kdy je zřejmé, že se blíží ekonomická recese a tím i snížení odvodů do systému zdravotního pojištění, máme jako zástupci pacientských organizací zájem na tom, aby v systému bylo dostatek zdrojů na zajištění minimálně stejně kvalitní zdravotní péči, jaké se nám dostává dnes, i v budoucnu. Pozitivně vnímáme, že do zdravotnictví směřuje největší objem finančních prostředků v historii, na rok 2020 je plánován celkový objem úhrad od zdravotních pojišťoven ve výši 346 mld. Kč.  Nesouhlasíme s vyjádřením „Krizového štábu”, že jsou v něm subjekty zastupující pacienty. Svaz pacientů nelze považovat za transparentní a reprezentativní organizaci, která může zastupovat pacienty. Oproti tomu, zástupci pacientů z řad pacientských organizací, které splňují přísná kritéria reprezentativnosti, byli nominováni do Pacientské rady na základě shody subjektů sdružujících pacienty, které pro a ve prospěch pacientů trvale pracují. Členové pacientské rady, kteří byli nominováni dalšími pacientskými organizacemi,bedlivě sledují kroky ve zdravotnictví a vyjadřují se k navrhovaným změnám. Zastupují a hájí zájmy pacientů a jsou připraveni k diskusi o stabilizaci a udržitelném financování zdravotnictví a zdravotních výkonů v sociálních službách z pohledu pacientů, především v kontextu kvality poskytované péče.  Na obsahu textu se podíleli: Eva Knapp – Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.; Edita Müllerová – Revma Liga Česká republika, z.s.; Anna Arellanesová – Česká asociace pro vzácná onemocnění z.s.; Robert Hejzák – Česká společnost AIDS pomoc, z.s.; Vlastimil Milata – Diaktiv Czech Republic, z.s.; Karel Dušek – Pacientská organizace Pacienti IBD z. s.; Jan Michalík – Společnost pro mukopolysacharidozu;